Kongres implantologiczny w Las Vegas

Kongres Implantologiczny w Las Vegas – najnowsze trendy, techniki, materiały oraz technologie. Nie mogło tam zabraknąć naszego kolegi  dra n.med. Tomasza Cegielskiego M.Sc. . Doskonali, światowej sławy wykładowcy przez dwa dni dzielili się swoją wiedzą. I tym razem co było w Las Vegas – nie zostanie w Las Vegas, ale będzie natychmiast włączone do procedur  leczenia z korzyścią dla naszych pacjentów!??Nie możemy się już doczekać ! Elvis to potwierdza !?