Kongres Innovation Jumps in Oral Implantology

To już VI edycja Kongresu Innovation Jumps in Oral Implantology, organizowanego przez wydział Master of Oral ImplantologyUniwersytetu JW Goethe we Frankfurcie. Członkowie naszego stowarzyszenia blisko związani z własną uczelnią w tym roku wyjątkowo licznie przyjechali do Frankfurtu. Czwórka z nich odebrała dzisiaj dyplomy ICOI Fellowship: Agnieszka Laskus, Magda Żywicka, Tomasz Śmigiel i Jerzy Perendyk