Koronawirus

Z inicjatywy Stowarzyszenia Implant Masters Poland po konsultacjach z Prezesami Stowarzyszeń OSIS, PTO, PTS, PSI oraz DDS zostało sformułowane pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa GIS z zapytaniem o wyznaczenie standardów postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego gabinetów stomatologicznych w Polsce.