Kurs u Prof. Dr. F. Khoury

Nasi członkowie liczna grupą w osobach Marek Adwent , Sebastian Gibiec, Paweł Namysłowski, Marek Gatz i Agnieszka Niescieronek uczestniczyli w dniach 7-8 luty w intensywnym 2 dniowym kursie z zaawansowanych technik augmentacyjnych kości i tkanek miękkich u Prof. Dr. F. Khoury w jego prywatnej klinice w Olsberg w Niemczech. Prof. Khoury stosuje innowacyjne sprawdzone techniki regeneracji kości z użyciem wypreparowanych blaszek kostnych pozyskanych z bloków kości pobranych z gałęzi lub trzonu żuchwy lub strefy bródkowej . Kurs był bardzo interesujący i wniósł nowe spojrzenie na sposób leczenia naszych pacjentów. Nasi koledzy i koleżanka mieli możliwość nie tylko uczestniczyć w zabiegach asystując prof Khoury ale również spędzić wiele godzin oglądając zabiegi na żywo transmitowane na salę wykładową oraz mogli poćwiczyć stosowanie pił do pobierania bloków kostnych oraz zestawu śrub do ich mocowania. Kurs był bardzo wartościowy. tym bardziej że podczas kursu spotkało się ponad 20 zaawansowanych implantologów z całej Polski co przełożyło się na ciekawe zakulisowe rozmowy.