Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne w oparciu o aktualne obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL)