Relacja: Meet The Master 3 & 1st Global MOI Alumni Congress

Warszawa, hotel Westin, 8-9 grudnia 2017 roku.

Nakładem znacznego zaangażowania grupy osób, pracujących pod kierunkiem dr Jerzego Perendyka M.Sc. już trzeci raz z rzędu udało się nam zorganizować wyjątkową imprezę, zapraszając niekwestionowany autorytet świata stomatologii jako mistrza na całodzienny blok wykładowy. W tym roku zaszczycił nas sam Henry Salama, który niezwykle rzadko godzi się na tak szeroką formułę wykładową. Z tego wyjątkowego przywileju, aby zapoznać się z Jego koncepcją terapeutyczną, skorzystało niespełna 300 stomatologów z Polski oraz liczne grono Masters of Oral Implantology, reprezentujących 5 kontynentów. Otrzymane od uczestników konferencji ankiety oceniają tegoroczną edycję „spotkania z mistrzem” jako najważniejsze wydarzenie w branży stomatologicznej w minionym roku. Jest to dla nas powód do dumy ale także wyznacznik do jeszcze większych starań w przyszłości!

Całodzienne spotkanie z Henrym Salamą było poprzedzone pierwszym Światowym Kongresem Masters of Oral Implantology, podczas którego swoje dokonania naukowe zaprezentowali masterzy z aż 5 kontynentów, w tym 4 masterów z Polski. Zróżnicowane pod kątem formy i zakresu merytorycznego prelekcje dotykały bardzo ważnych aspektów klinicznych, związanych z terapiami implantoprotetycznymi – w opinii uczestników były bardzo wartościowe i wzbogacające ich wiedzę o nowe, ciekawe elementy pracy klinicznej. Co godne podkreślenia impreza ta została zorganizowana pod naukowym patronatem Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie n/Menem oraz przy współpracy z dwoma polskimi organizacjami branżowymi: OSIS i PSI. Wykład inauguracyjny, dotyczący ważnego problemu periimplantitis wygłosił prof. Andrzej Wojtowicz z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prawdziwym i iście mistrzowskim, doskonałym w formie a zwłąszcza treści zwieńczeniem tego wyjątkowego dla wszystkich członków Implant Masters Poland dnia była prezentacja doktora Paula Weigla o wizji stomatologii 4.0. To porywające całą salę wystąpienie obudziło wyobraźnię wszystkich uczestników konferencji i było z jednej strony wspaniałym podsumowaniem pierwszego kongresu Masrters of Oral Implantology, po którym uczestnicy udali się na uroczystą Gala Party z wieloma atrakcjami. Swoje artystyczne występy zaprezentowali: w jazzowo-swingowych interpretacjach standardów muzycznych – żeński zespół Bardotka Trio, magicy światła, laserów i muzyki – Multivisual a zakończył w dyskotekowych rytmach, dzięki którym cały parkiet został szczelnie wypełniony przez bawiących się wspólnie uczestników konferencji i wykładowców – DJ Johny Bravo.

Drugiego dnia konferencji trzy niezwykle dobrze zaplanowane i fantastycznie zwizualizowane bloki tematyczne, przygotowane przez Henrego Salamę ukazały spójną, interdyscyplinarną koncepcję terapeutyczną zaproszonego mistrza. Last but not least trzeba koniecznie podkreślić świetną prelekcję doktor Agnieszki Laskus M.Sc., do której nawiązywał nawet sam Henry Salama. Unikatowe nawiązanie świata stomatologii do świata sztuk pięknych, z których dr Laskus czerpie nieprzerwanie inspiracją było wyśmienitym, masterskim dopełnieniem bloku wykładowego zaproszonego gościa. Organizatorzy podkreślają ich wdzięczność za udzielone wsparcie organizacyjne przez firmę Dentsply Sirona Implants, która jest partnerem strategicznym i naukowym Implant Masters Poland.

 

Stowarzyszenie po raz trzeci skorzystało ze sprawdzonej formuły jeden mistrz – jeden dzień – jeden blok wykładowy w trzech odsłonach plus prezentacja dopełniająca członka stowarzyszenia. Co roku jednak organizatorzy dodają coś nowego. W 2017 roku, oprócz pierwszego światowego kongresu Masters of Oral Implantology, zorganizowano satelitarne warsztaty dla asystentek i higienistek stomatologicznych, których motywem przewodnim była opieka przed i pozabiegowa, świadczona dla pacjentów objętych terapią implantoprotetyczną. Warsztaty te były zorganizowane przy współpracy z PAPS, co jest kolejnym dowodem na działania integracji i kooperacji branżowej, prowadzone przez stowarzyszenie Implant Masters Poland.

Tak dobrze zorganizowana impreza nie miałaby szans być zrealizowana gdyby nie wsparcie sponsorów, których wyjątkowo duża liczba wypełniła szczelnie lobby przed salą konferencyjną. Wszyscy oni podkreślali swoje zadowolenie z wzięcia udziału w konferencji, liczone sumą zainteresowania ich ofertą przez tłumnie odwiedzających ich stoiska lekarzy.

Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne edycje Meet The Master będą nas niezmienne zaskakiwać nową jakością oraz równie świetnymi wykładami jak to było dotychczas.

Wydarzenie: Meet The Master 3 & 1st Global MOI Alumni Congress

Miejsce: Hotel Westin Warszawa – Polska

Data: 8-9 grudnia 2017

Wykładowcy: Henry Salama, Agnieszka Laskus, Paul Weigl, Andrzej Wojtowicz, Daniel Saad, Barbara Sobczak, Mohamed Yonis, Karem Ibrahim, Jerzy Perendyk, Hussein Elrawy, Damir Mukhamadiev, Michał Chrobak, Zvonimir Kantic, Joao Carlos Costa da Silva, Paweł Fudalej i Per Tronder