RS Team CAD/CAM partnerem Implant Masters Poland

Implantologia to nie są jedynie „tytanowe śrubki” wprowadzane do kości. Implantologia dziedziną służebną na rzecz celu podstawowego jakiem jest odbudowa utraconego uzębienia. W tym zakresie rozpoznanie możliwości, które stwarza wdrażanie nowoczesnej technologii jet sprawą kluczową. Dlatego właśnie stowarzyszenie Implant Masters Poland zdecydowało się na zawarcie umowy partnerstwa, z firmą RS Team, która dostarcza na rynek polski najnowsze rozwiązania CAD/CAD.

W ramach umowy strony określiły cele swojego działania i zobowiązały się wzajemnie do wspierania swoich działań, w tym działań i celów stowarzyszenia:

  1. propagowania wysokiego standardu w leczeniu implantoprotetycznym,
  2. zwracania szczególnej uwagi na osiągnięcie celów leczenia implantoprotetycznego jakimi są: zdrowie, funkcjonalność oraz estetyka jamy ustnej,
  3. popierania współpracy pomiędzy wszystkimi działami stomatologii i medycyny w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań w celu poprawy jakości leczenia pacjentów,
  4. uświadamiania ogółowi społeczeństwa założeń, metod, technik leczenia jakimi dysponuje implantologia stomatologiczna i implantoprotetyka,
  5. szerzenie idei kształcenia przez całe życie w codziennej pracy zawodowej lekarza,
  6. integracji środowiska zawodowego poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej,

oraz

działań i celów firmy RS Team: firmy , która działa wielopłaszczyznowo, prowadzi laboratorium protetyczne, centrum frezowania a przede wszystkim wdraża na rynku polskim najnowocześniejsze technologie z zakresu CAD/CAM w stomatologii. Jako przedstawiciel takich firm jak 3Shape , Delcam , Kimla firma oferuje sprzedaż najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych urządzeń CAD/CAM tj . skanerów laboratoryjnych i wewnątrzustnych 3D, frezarek numerycznych CNC, specjalistycznego oprogramowania. Ofertę usług zamykają liczne szkolenia, prezentacje oraz kursy dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.