Szczęśliwego Nowego 2016 Roku! Życzy Implant Masters Poland

To był dla nas szczególny rok. To był rok, w którym Implant Masters Poland zarejestrowało stowarzyszenie non-profit! Zorganizowaliśmy swoją pierwszą otwartą konferencję. Podpisaliśmy również umowy o partnerstwie z Dentsply Implants Polska (strategiczne i naukowe) oraz z MIS Poland, Dental Skills Institute (partnerzy merytoryczni) i RS Team (CAD/CAM partner). Plany na najbliższy 2016 rok są równie ambitne! Już wkrótce szczegóły.
Wszystkim naszym partnerom, przyjaciołom i obserwatorom naszej działalności życzymy w nadchodzącym 2016 roku samych sukcesów i osobistej pomyślności. Niech nowy rok będzie dla Was radosny i obfity w miłość oraz satysfakcję.
Szczęśliwego Nowego Roku życzy zarząd i członkowie Implant Masters Poland!