X Kongres Dentsply Sirona Implants

X Kongres Dentsply Sirona Implants w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria. Kongres zgromadził bardzo liczną grupę implantologow z całego kraju. Było nas ponad 370 uczestników. Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez cały zarząd w osobach dr n.med Andrzeja Szwarczynskiego M. Sc. , dr n.med. Marka Adwenta M. Sc. , dr Marka Gatza M. Sc. oraz dr n.med. Jerzego Perendyka M. Sc , dr n.med Agnieszkę Laskus M. Sc. , dr n.med. Monikę Pordes M. Sc. , dr Witolda Kuroczko M. Sc. i innych członków, którzy są obecni na corocznym kongresie. Spotkanie w Warszawie to jak zawsze nowe technologie , nowe produkty i nowe poparte naukowo informację które mają ułatwić pracę dentystom. Pierwszy dzień kongresu to polscy wykładowcy jednak wiedza jaką nam przekazali podparta była ich bogatą wiedzą , doświadczeniami i badaniami. Wieczorem w piatek odbyła się Gala w Pałacu Ujazdowskich w stylu lat 20tych dla ponad 500 osób. Super impreza

Drugi dzień X kongresu Dentsply Sirona Implants – wykładowcy zagraniczni. Podobnie jak wczoraj wykładowcy dostarczają nam solidną dawkę nowej wiedzy popartej badaniami klinicznymi i publikacjami. Nasze Stowarzyszenie jest reprezentowane przez liczną grupę naszych członków co świadczy o wysokim poziomie naukowym kongresu

Ostatnim wykładowcą kongresu jest dr Paul Weigl z Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem , ktory jest szefem departamentu szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów Master od Science in Oral Implantology ( MOI) Współpraca między naszym stowarzyszeniem IMP a MOI jest od lat bardzo ścisła czego dowodem jest uzyskanie jedynej w Polsce Afiliacji Uniwersytetu we Frankfurcie. Dowodem tego jest też zamieszczenie logo IMP na prezentacji dr Paula Weigla podczas X kongresu Dentsply Sirona Implants