XII Zjazd IMP we Wrocławiu

XII Zjazd naszego Stowarzyszenia zakończył się . Tym razem członkowie IMP spotkali się w pięknym Wrocławiu w hotelu Monopol. Spotkanie zorganizowali dr Elwira Urban M.Sc oraz dr Jerzy Mazurec M.Sc. Podczas 3 dniowego spotkania odbyło się Walne zebranie członków gdzie poruszano bardzo ważne sprawy dotyczące dalszej działalności IMP. W piątek 10.05 przedstawiciel naszego parntera Strategicnego i Naukowego firmy Denstsply-Sirona pan Michał Cuper przedstawił plan dalszej współpracy z naszym stowarzyszeniem oraz przedtawił plany szkoleniowe firmy Dentsply-Sirona na najbliższy rok. Dr Paweł Bernatek omówił ciekawe rozwiązania cyfrowe stosowane w implantologii. A tech.dent. Arkadiusz Piontek omówił korzyści płynące ze stosowania szablonów chirurgicznych. Spotkanie członków IMP we Wrocławiu to nie tylko nauka i sprawy organizacyjne. Znaleźliśmy czas na zwiedzanie miasta melexami, wizytę w Muzeum historii miasta oraz na koncert Grzegorza Turnaua w Narodowym Forum Muzyki . Były też uroczyste kolacje podczas których masterzy mogli dzielić się swoją wiedzą oraz zacieśniać przyjaźnie , które są bardzo przydane potem w naszej pracy. Bardzo dziękujemy za wspaniałą organizację dr Elwirze Urban i dr Jerzemu Mazurec. Zapraszamy na wrześniową konferencję MEET THE MASTER 5 w dniach 27-28 w hotelu Narvil. www.meetthemaster.pl