XIV Zjazd członków stowarzyszenia w Bielsku Białej – relacja wideo

Jak co roku członkowie stowarzyszenia Implant Masters Poland spotykają się na zjeździe organizowanym przez kolejnego członka stowarzyszenia. Podczas zjazdu jest czas na sprawy formalne , wymianę doświadczeń oraz na rozrywkę i zacieśnianie relacji i przyjaźni miedzy członkami IMP. Tym razem XIV zjazd odbył się w Bielsku Białej i był organizowany przez Jagnę Nieścieronek. Serdecznie dziękujemy