8 zjazd stowarzyszenia – relacja

VIII zjazd członków stowarzyszenia Implant Masters Poland odbył się tym razem w stolicy Górnego Śląska. Do hotelu Altus w Katowicach w dniach 18-21 maja zjechali się niemal wszystkie koleżanki i koledzy masterzy a Ci nieliczni co z różnych względów nie mogli dojechać niech żałują bo wydarzenie owocowało w wiele atrakcji natury naukowej, rozwojowej i towarzyskiej. Gospodarzami tego spotkania była trójka masterów z Górnego Śląska: dr Tomasz Śmigiel M.Sc., dr Paweł Namysłowski M.Sc. oraz dr Marek Adwent M.Sc.

Cykl prezentacji, wykładów i warsztatów rozpoczęli bracia Konrad i Sebastian Walerzakowie, którzy przybliżyli proces planowania i wdrażania procedur CAD-CAM w realizacji procedur implantoprotetycznych. W tej samej tematyce utrzymane zostały prezentacje oraz warsztaty praktyczne przedstawicieli 3shape oraz RS Team, skoncentrowane wokół obsługi skanera wewnątrzustnego oraz oprogramowania służącego do planowania procedur implantoprotetycznych.

Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy również ciekawe prezentacje: przedstawiciela firmy Adin, dotyczącą bardzo ciekawego wydarzenia, związanego z branżą implantologiczną oraz przedstawiciela firma Trakkido, związaną z marketingiem internetowym.

Nie mogło zabraknąć też atrakcji regionalnych w postaci zwiedzania i grupowego „fedrowania na grubie Guido” w Zabrzu. To wyjątkowe miejsce pozwoliło nam poznać z bliska trud górniczego rzemiosła i związaną z nim kulturowe podwaliny społeczności górnośląskiej. Dzięki firmie Lelek Audi Centrum Gliwice mogliśmy tam bezpiecznie i szybko dojechać oraz wrócić do hotelu, skąd wyruszyliśmy na wieczorowe zabawy we własnym gronie.

Przeprowadzono również część formalną, w postaci Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, na którym przyjęto sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2016, udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia oraz omówiono plan najważniejszego tegorocznego wydarzenia – 3 edycji konferencji Meet The Master, połączonej z pierwszym światowym kongresem Master of Science in Oral Implantology.

Spotkanie udane i spędzone w przyjacielskiej atmosferze. Kolejne wiosenne spotkanie członków stowarzyszenia odbędzie się Bydgoszczy a jego gospodarzem będzie dr Marek GatzM.Sc.