Metamorfozy Claudii – odsłona 5

UŚMIECH CAŁKOWICIE ODNOWIONY

Nowotwór sprawił, że straciłam kilka zębów. Żaden stomatolog nie chciał mi później pomóc. Mówili, że nie da się skutecznie zastosować terapii z wykorzystaniem implantów – mówiła Ewa.

Tego zadania podjęli się dopiero członkowie Implant Masters Poland – dr Jerzy Mazurec M.Sc. oraz dr n. med. Michał Chrobak M.Sc.

Pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym pozwoliła lekarzom postawić́ diagnozę̨. Ewa kilka lat temu chorowała na nowotwór, który miał negatywny wpływ na stan jej uzębienia. Brakowało jej zębów w szczęce i żuchwie, a protezy założone wiele lat temu były już zużyte. Zgryz był krzywy zaś siekacze starte. Wszystko to oznaczało, że leczenie będzie wieloetapowe i długotrwałe. Terapię rozpoczęto od zabiegów implantologicznych i periodontologicznych. Jednym z najważniejszych etapów leczenia zębów Ewy było odtworzenie mocnych kości i zdrowych dziąseł, aby możliwe stało się wszczepienie implantów. W żuchwie wprowadzono 5 implantów, jednocześnie regenerując ubytki w kościach szczęki i dziąsłach. Drugim etapem była rekonstrukcja braków zębowych, polegająca na wstawieniu zębów tymczasowych i uregulowanie zgryzu. Na koniec wprowadzono licówki na przednie, własne zęby Ewy oraz korony i mosty cyrkonowe na zęby w strefach bocznych.