VI zjazd Implant Masters Poland – video relacja

VI zjazd implant Masters Poland odbył się w Maju 2016 roku w Zamościu. Jednak dzisiejsza dana publikacji tego materiału jest nieprzypadkowa. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie II międzynarodowej konferencji implantologicznej z […]

VI zjazd Implant Masters Poland – Zamość 2016

VI zjazd Implant Masters Poland W dniach 20-22 w Zamościu odbył się VI zjazd Stowarzyszenia Implant Masters Poland. Była to również okazja do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Oprócz części […]