VI zjazd Implant Masters Poland – Zamość 2016

VI zjazd Implant Masters Poland

W dniach 20-22 w Zamościu odbył się VI zjazd Stowarzyszenia Implant Masters Poland. Była to również okazja do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Oprócz części protokolarnych organizator spotkania, którym był dr Witold Kuroczko MSc, przygotował bogatą część merytoryczną oraz rekreacyjną.

Duża część spotkania została poświecona omówieniu przygotowania do wrześniowej konferencji Meet The Master, która będzie jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń 2016 roku. Zaprezentowano postacie wykładowców, którymi będą: dr Devorah Schwartz-Arad z Izraela, postać niemal ikoniczna w chirurgii stomatologicznej na świecie. Jej całodzienny blok wykładowy jest tym bardziej znaczący, że Pani doktor Polskę odwiedzi po raz pierwszy! Ponadto na konferencji organizowanej przez IMP będą swoje wykłady prezentowały dwie inne znakomitości śwata implantologicznego: dr Ashok Sethi i dr Paul Weigl. Ze swoimi wykładami zaprezentują się również członkowie stowarzyszenia: dr Marek Adwent MSc i dr Tomasz Śmigiel MSc.

W części merytorycznej przygotowane były wystąpienia partnerów stowarzyszenia: Dentsply Implants Polska – partnera strategicznego i naukowego raz MIS Poland – partnera merytorycznego. Swoje prezentacje przeprowadzili też przedstawiciele firm Optident oraz LiberDent, z którą stowarzyszenie uzgodniło warunki partnerskiej współpracy.

Niewątpliwie najciekawszą składową VI zjazdu IMP były 2 prelekcje dr Radosława Jadacha z Wrocławia, który w bardzo barwny i kreatywny sposób przekazał bogaty zasób wiedzy dot. zarządzania tkankami podczas zabiegów chirurgicznych. To były bardzo inspirujące wykłady z dużą interakcją ze strony członków stowarzyszenia. Dyskusjom nie było końca … i czasu jak zwykle nieco zabrakło.

Gospodarz z VI zjazdu IMP w wyjątkowy sposób zadbał o atrakcje rekreacyjne. Była okazja objechać twierdzę zamojską na rowerach, co jakiś czas zatrzymując się i z uwagą słuchając ciekawej opowieści przewodnika. Cała grupa udała się również na spływ kajakowy, odkrywający niezwykle atrakcyjne zakątki Roztocza. Był nawet czas i okazja aby ochędożyć XVII-wieczną armatę i oddać z niej strzał. Była okazja też oddać strzał z muszkietu i łuku.

Nie zabrakło też wieczorowych dyskusji i przyjacielskich konwersacji w krótkich przerwach między gęsto zaplanowanymi aktywnościami.

Po raz kolejny zwarta grupa masterów przekonała się, że tworzy niezwykłe grono przyjaciół, którzy podzielają tą samą ideę promowania najwyższych standardów w implantologii.

PS – już wkrótce bogata video relacja z tego wydarzenia oraz większa ilość ciekawych zdjęć.