XVI Zjazd Członków Stowarzyszenia Implant Masters Poland

W dniach 10 – 12 czerwca 2022 roku odbył się XVI Zjazd Członków Stowarzyszenia Implant Masters Poland.

W sobotę i niedzielę (11 – 12 czerwca) odbyły się wykłady o tematyce współpracy specjalistów ortodonta-protetyk-implantolog, które poprowadzili dr Aleksandra Gabren – Syller oraz dr Walery Tarnawski.

Tematem przewodniego wykładu było „Zastosowanie laserów Er:YAG i Nd:YAG w zabiegach implantologicznych”, gdzie poruszono zagadanienia:
– protokół Immediate Smile – natychmiastowa implantacja z natychmiastową odbudową,
– zabiegi implantologiczne z jednoczesną augumentacją,
– zastosowanie laserów podczas odsłaniania implantów,
– laserowe usuwanie tkanki ziarninowej, powierzchniowa ablacja kości, głęboko dezynfekcja, fotobiomodulacja,
– leczenie komplikacji wokół implantów – mucosistis, peri-implantitis.

W tym roku organizacją wydarzenia zajęła się klinika Nawrocki Clinic jednego z naszych szanownych członków dr n. med. Michał Nawrocki DDS, M. Sc. Dziękujemy Doktorze za pomoc w organizacji wydarzenia!